Plugins

IE Tab för Google Chrome

Visa webbsidor med IE inifrån Microsoft Edge.
Använd JAVA, Silverlight, Sharepoint m.fl.

IE Tab för MS Edge

Visa webbsidor med IE inifrån Microsoft Edge.
Använd JAVA, Silverlight, Sharepoint m.fl.
IE Tab emulerar Internet Explorer direkt i Edge.
Detta möjliggör användning av ActiveX för att testa webbsidor med olika versioner av IE (IE 7-11).