Glömt lösenord i IP-kamera eller NVR?

Du är här:

Om man inte kommer ihåg lösenord till en IP-kamera eller NVR gör som följer.
Man skapar först en återställningsfil med hjälp av SADP-programmet som man skickar till tillverkaren (Extronic) per e-post, efter att man får tillbaka upplåsningsfilen importerar man den med hjälp av SADP programmet i IP-kameran eller NVR´n. Efter att man har importerat upplåsningsfilen kan man ange ett nytt lösenord.

VIKTIGT: När du väl har skickat XML filerna får inte kameran eller NVR´n stängas av (eller kopplas bort från PoE-switchen)! Om kameran eller NVR´n stängs medans du väntar på upplåsningsfilerna måste proceduren upprepas. Hela processen måste göras inom 48 timmar.

Installera Device Search Utility (SADP) från vår hemsida Safirekamera.se

Hur man skapar en återställningsfil

 1. Använd SADP programmet och genom för en sökning av alla enheter som är anslutna till nätverket.
 2. Välj enheten som ska återställas och klicka på länken Glömt lösenord (Forgot password) nedre till höger.

3. Välj alternativet Export/Import Secret Key mode.
4. Välj Export.

 1. Välj din C-hårddisk.
 2. Skapa en ny mapp (detta är valfritt).
 3. Namnge mappen (XML).
 4. Välj mappen (C:\XML):

När mappen är vald kommer programmet att bekräfta dig med uppmaningen att filen är exporterad:

 1. Gå till mappen C:\XML eller den mapp som du skapade.
 2. Kopiera XML-filen och skicka filen till supportens e-postadress.

När du erhåller ett svar per e-post med en upplåsningsfil gå till nästa steg.

Importera upplåsningsfilen (XML-fil) som du fått

 1. Gå till mappen C.\XML och skapa en ny mapp med namnet återställning.
 2. Öppna e-postmeddelandet med upplåsningsfilen och spara filen i mappen C:\XML\återställning.
 3. Gå tillbaka till SADP-verktyget.
 4. Välj enheten (kamera eller NVR) som du skapade XML-filen för.
 5. Klicka igen på Forgot Password (se bild).
 6. Välj Import File.
 7. Öppna mappen C:\XML\recovery.
 8. Välj upplåsningsfilen som finns i mappen som du sparade ner från e-postmeddelandet.
 9. Ange ett nytt lösenord och bekräfta lösenordet
 10. Klicka på Confirm.
 1. Du bör se en informationsruta med bekräftelse på att det är utfört.
 2. Nu är nya lösenordet genomfört.